Văn hóa

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản số 6454/UBND-NL¬3 đồng ý, chủ trương cho phép Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập hồ sơ báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình bảo tồn truyền thống dân tộc Chứt tại bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

Theo đó, mục tiêu của dự án này là nhằm gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người dân tộc Chứt, góp phần nâng cao mức hưởng thụ về văn hóa và quảng bá du lịch, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương của dân tộc thiểu số, ít người. Quy mô đầu tư của dự án bao gồm xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng (bao gồm nội thất trang thiết bị, khánh tiết, hiện vật, tranh ảnh… về văn hóa truyển thống dân tộc Chứt), nhà vệ sinh chung và các hạng mục phụ trợ khác. Bên cạnh đó, dự án sẽ tiến hành khôi phục, bảo tồn các lễ hội truyền thống như lễ Ăn cơm mới (Chăm – cha- bới), Lấp lỗ (Lễ lấp pùm); bảo tồn trang phục truyền thống; bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu của dân tộc Chứt với việc mở lớp dạy tiếng, chữ, dân ca, dân nhạc, dân vũ, nghề truyền thống; chính sách hỗ trợ các nghệ nhân và hỗ trợ sưu tầm phục dựng các nhạc cụ truyền thống; nghiên cứu, tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền về vấn đề hôn nhân cận huyết.

Kinh phí đầu tư dự án bảo tồn truyền thống dân tộc Chứt dự kiến khoảng 6 tỷ đồng từ nguồn chương trình mục tiêu phát triển văn hóa và ngân sách tỉnh hỗ trợ từ các nguồn chi sự nghiệp ngành văn hóa.

Được biết, bản Rào Tre hiện có 41 hộ dân với 147 nhân khẩu thuộc đồng bào dân tộc Chứt. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp chính quyền và Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh nói chung từng bước ổn định, biết sản xuất lúa nước, chăn nuôi, trồng rừng, con em đến tuổi đều được đi học. Công tác bảo tồn và phát triển văn hóa của đồng bào dân tộc Chứt thường xuyên được cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm. Đặc biệt, ngày 3/9/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2751/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển đồng bào dân tộc Chứt. Tuy nhiên, hiện nay, đời sống của bà con dân tộc Chứt còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tình trạng hôn nhân cận huyết thống. Vì vậy, việc xây dựng trung tâm bảo tồn văn hóa truyền thống ở đây có ý nghĩa quan trọng đối với bà con dân tộc Chứt.

Nguyễn Nga