Văn hóa

Chiều ngày 6/10 UBND xã Hương Trạch (Hương Khê) đã long trọng tổ chức Lễ đón bằng di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh Điện Đông.

Điện Đông nằm ở địa phận thôn Tân Trung, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một di tích cổ, tồn tại hàng trăm năm, được lập ra ban đầu để thờ thần Cao sơn Cao các, thần Bạch Y, Thánh mẫu Liễu Hạnh, nhân vật lịch sử Phạm Biếng, một danh tướng trong phong trào Cần Vương chống Pháp. Phạm Biếng (1841-1899), khi tham gia hoạt động đổi tên là Phạm Biểu. Từ năm 1885 đến năm 1890, cụ tập hợp chỉ huy quân trong đội quân của cụ Phan Đình Phùng, hoạt động ở vùng Thượng Khê. Cụ đã tổ chức làm một con đường từ Đá Bạc Cẩm Xuyên qua các xã Hương Khê (Hương Trạch, Hương Liên) qua vùng đất Quạt lên biên giới Cha Lo sang nước Lào. Cụ Biếng tử trận tại Trạng Bằng, hài cốt được mang về an táng tại quê nhà. Bài vị của cụ được rước về điện Đông để thờ cúng.

Điện Đông là di tích lịch sử có quá trình hình thành từ lâu đời, gắn liền với đời sống của cư dân vùng núi, là chỗ dựa tinh thần của người dân trong quá trình làm ăn và sinh sống.  

Với những giá trị văn hóa tiêu biểu, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2680/QĐ-UBND ngày 9/8/2019 xếp hạng Nhà thờ Lê Khắc Mầu là di tích LSVH cấp tỉnh.

Minh Đức