Văn hóa

Chiều ngày 3/1/2020, Hội đồng khoa học Bảo tàng Hà Tĩnh đã tổ chức họp thẩm định và công bố một số tài liệu, hiện vật được sưu tầm trong quý IV năm 2019.

Trong thời gian qua, Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều đợt sưu tầm tổng hợp tại các huyện trên địa bàn tỉnh, qua đó phát hiện, sưu tầm trên 50 tài liệu, hiện vật cổ, quý hiếm với nhiều nhóm chủ đề, loại hình khác nhau. Trong đó có 14 hiện vật làng nghề hến sông La, 2 hiện vật của người dân tộc Chứt (Dao đi rừng và đàn Trơbon), 49 hiện vật gốm sứ từ thời Lý, Trần, Lê. Các hiện vật gốm sứ được chế tác bằng phương pháp thủ công truyền thống, chất liệu gốm, đồng, sứ; màu trắng ngà men rạn, men ngọc long tuyền có giá trị lịch sử văn hóa và nghệ thuật.

Sau khi tiến hành thẩm định giá trị lịch sử văn hóa khoa học của những hiện vật này, Bảo tàng tỉnh sẽ tổ chức chỉnh lý, bảo quản lưu trữ hiện vật để phục vụ trưng bày.

Minh Đức