Văn hóa

Sáng ngày 12/1/2020, UBND xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà đã long trọng tổ chức lễ đón bằng Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh Đền Nghè.

Lê Khôi sinh ra ở đất Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh thanh Hóa. Năm 1418, Lê Lợi dấy binh ở đất Lam Sơn, Lê Khôi gia nhập nghĩa quân quyết tâm đánh giặc cứu nước. Trong sự nghiệp chống quân Minh xâm lược, Lê Khôi đã lập nhiều công lao nhưng nổi bật nhất là hai trận đánh lớn, có tính chất chiến lược quan trọng của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, được sử sách ghi lại: đó là trận Khả Lưu và trận Xương Giang, giải phóng đất nước. Không chỉ lập công xuất sắc trong công cuộc giải phóng dân tộc, lật ách đô hộ của nhà Minh mà ong còn đóng góp nhiều thành tích trong việc giữ yên bờ cõi quốc gia, ổn định tình hình, chăm lo đời sống cho nhân dân. Năm 1431, ở vùng Châu Hóa bị quân Chiêm Thành sang quấy nhiễu. Vua sai Lê Khôi giữ chức trấn thủ, lo vỗ về dân chúng, chăm sóc đời sống nhân dân, giữ gìn bờ cõi ở vùng biên viễn. Lê Khôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì vậy chuyển về làm đốc trấn Nghệ An, được nhân dân đón tiếp niềm nở. Trong thời gian giữ chức ở Nghệ An, ông ra sức lo cho chính sự công bình, mùa màng tươi tốt, dân tình ấm no. Năm 1446, Lê Khôi tiến đánh phương nam, quân địch thua to. Trên đường chiến thắng trở về, ông bị bệnh nặng và mất tại Nam Giới, vùng biển cửa Sót. Ông được triều Lê truy phong tước Vương, cho dựng bia và lập đền thờ. Các triều đại phong kiến đều ban tặng sắc phong cho ông là Chiêu trương đại vương, Thượng đẳng thần.

Đền Nghè thờ Danh tướng Lê Khôi đã được xếp hạng là di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh tại Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 9/8/2019 nhằm bảo vệ và phát huy giá trị của di tích.  

Minh Đức