• Bia Sùng Chỉ được công nhận Bảo vật Quốc gia
  • Hội thảo khoa học 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
  • Họp bàn về việc tháo dỡ hàng rào Trung tâm Văn hoá Điện ảnh tỉnh
  • Tiếp biến văn hóa việt qua tục dựng cây nêu ngày tết

Hội thảo khoa học 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 18/1, Tỉnh ủy Hà Tinh. Đã tổ chức “Hội thảo khoa học 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh”. Đồng chí Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy, Võ Hồng Hải - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đinh Quốc Thị - Hiệu trưởng trường Chính trị Trần Phú chủ trì Hội thảo.

Bia Sùng Chỉ được công nhận Bảo vật Quốc gia

Ngày 15 tháng 1 năm 2020, (trong đợt xét duyệt thứ 8, năm 2019) Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 88/QĐ – TTg, công nhận 27 bảo vật Quốc gia, trong đó có Bia Sùng chỉ, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Du lịch Hà Tĩnh tham gia Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 3

Từ ngày 21-23/12/2019, tại Trung tâm Thương mại Vincom Hà Tĩnh, Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn hóa - Du lịch tổ chức gian trưng bày, giới thiệu Du lịch Hà Tĩnh tại Lễ hội Cam và các sản phẩm nông nghiệp Hà Tĩnh lần thứ 3 năm 2019.