Văn bản

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
1246/SVHTTDL-VP Vv thay đổi thời gian truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 240 năm Ngày sinh, tưởng niệm 160 năm Ngày mất Danh nhân Nguyễn Công Trứ 12/07/2018
1245/SVHTTDL-NVTT Vv xác nhân đơn vị đủ cơ sở xã hội hóa đối tượng được miễn giảm tiền thuê đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao 12/07/2018
1247/SVHTTDL-DL thẩm định hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng khách sạn HANVET tại KDL Xuân Thành, huyện Nghi Xuân. 12/07/2018
1241/SVHTTDL-DL V/v góp ý quy hoạch chi tiết quần thể khu du lịch và nghỉ dưỡng cao cấp tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân của Công ty CP Hợp tác thương mại Toàn Cầu 12/05/2018
1238/SVHTTDL-NSVH&GĐ Vv báo cáo thẩm định tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa xã Đức Lập, huyện Đức Thọ 12/04/2018
1235/SVHTTDL-DL V/v ý kiến kiểm tra thực địa liên quan đến việc gia hạn, cấp phép lại mộ số mỏ khoáng sản trên địa bàn. 12/03/2018
1223/SVHTTDL-QLDS V/v tu bổ, tôn tạo di tích Tống Tất Thắng, xã Sơn Hòa huyện Hương Sơn 12/03/2018
1226/SVHTTDL-NVDL V/v đề nghị phối hợp ghi hình vòng chung kết Hội thi Nghiệp vụ Buồng và Hội thi Duyên dáng ngành Du lịch Hà Tĩnh năm 2018 11/30/2018
1225/SVHTTDL-NVDL V/v mời tham gia Ban Giám khảo Hội thi Nghiệp vụ Buồng Hà Tĩnh năm 2018 11/30/2018
1220/SVHTTDL-NVVH V/v tuyên truyền Lễ Kỷ niệm 240 năm Ngày sinh,Tưởng niệm 160 Ngày mất Danh nhân Nguyễn Công Trứ. 11/30/2018
1217/SVHTTDL-DSVH V/v xin nghiên cứu tiền đồng tại Hà Tĩnh của Đại học khoa học xã hội và nhân văn 11/30/2018
1220/SVHTTDL-NVVH V/v tuyên truyền Lễ Kỷ niệm 240 năm Ngày sinh,Tưởng niệm 160 Ngày mất Danh nhân Nguyễn Công Trứ. 11/30/2018
1208/SVHTTDL-VP V/v đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức sự kiện Chương trình nghệ thuật tại Lễ Kỷ niệm 240 ngày sinh Uy viễn tướng công Nguyễn Công Trứ 11/29/2018
1203/SVHTTDL-TCCB V/v rà soát, cập nhật, thông tin danh sách giám định viên tư pháp 11/29/2018
1202/SVHTTDL-DSVH V/v tu bổ, tôn tạo di tích Đền Nủi Cầu, xã Thạch Tân huyện Thạch Hà 11/28/2018
1201/SVHTTDL-DSVH V/v tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Trần Mậu, xã Thạch Tân huyện Thạch Hà 11/28/2018
1200/SVHTTDL-DSVH V/v cải tạo, sửa chữa di tích Miếu Đôi, phường Thạch Quý Thành phố Hà Tĩnh 11/28/2018
1199/SVHTTDL-VP Vv đề nghị truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 240 năm Ngày sinh, tưởng niệm 160 năm Ngày mất Danh nhân Nguyễn Công Trứ 11/28/2018
1195/SVHTTDL-DSVH V/v xin ý kiến Chương trình và Diễn văn kỷ niệm Nguyễn Công Trứ 11/26/2018
1189/SVHTTDL-DSVH V/v bảo vệ và phát huy di tích Núi Cơm, Cây đa Gia Lách, Bến phà Bến Thủy thị trấn Xuân An, Nghi Xuân 11/23/2018
1188/SVHTTDL-DSVH V/v để nghị xếp hạng di tích quốc gia Nhà thờ và Mộ Hồ Phi Chấn, Đền thờ Nguyễn Huy Cự Nhà thờ Nguyễn Bật Lãng 11/23/2018
1189/SVHTTDL-DSVH V/v bảo vệ và phát huy di tích Núi Cơm, Cây đa Gia Lách, Bến phà Bến Thủy thị trấn Xuân An, Nghi Xuân 11/23/2018
1191/SVHTTDL-NVDL V/v đề nghị đưa tin về Hoạt động xúc tiến du lịch Hà Tĩnh với các tỉnh Tây Bắc 11/23/2018
1187/SVHTTDL-NVVH Vv tổ chức cuộc thi "Hoa khôi sắc Hồng La" 11/23/2018
1184/SVHTTDL-NVVH V/v phục vụ gặp mặt, kết nối du lịch với đoàn Famtrip du lịch các tỉnh Đông Bắc Thái Lan 11/22/2018
1183/SVHTTDL-NVDL cử cán bộ tham gia phục vụ Hội nghị xúc tiến Du lịch Hà Tĩnh với các tỉnh Tây Bắc 11/22/2018
1180/SVHTTDL-NSVH V/v góp ý dự thảo Đề án “ Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. 11/21/2018
1179/SVHTTDL-NVVH V/v tham mưu văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng 11/21/2018
1178/SVHTTDL-NVVH V/v cử CLB Tham gia phục vụ tại Hội thảo khoa học “Nguyễn Công Trứ với lịch sử, văn hóa Việt Nam nửa đầu thế kỷ XIX” 11/21/2018
1177/SVHTTDL-NVDL Vv tổng hợp, đề xuất sửa đổi một số điều của Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 11/21/2018
Trang 1 / 51Trang đầu   < Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Trang cuối