Văn bản

Công văn (1185)
 
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành #
1123/SVHTTDL-QLVH V/v triển khai các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. 11/08/2019
1120/SVHTTDL-VP V/v phối hợp tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Hà Tĩnh kết hợp khảo sát, học tập kinh nghiệm làm du lịch cộng đồng, quản lý xây dựng điểm đến và xúc tiến quảng bá du lịch 11/08/2019
1119/SVHTTDL-QLDL V/v siết chặt công tác quản lý nội dung thông tin, ấn phẩm quảng bá du lịch. 11/07/2019
1118/SVHTTDL-QLVH V/v cử thành viên tham gia Hội đồng Nghệ thuật cấp tỉnh. 11/07/2019
1117/SVHTTDL-QLDL V/v thẩm định hồ sơ đề xuất Dự án nhà hàng, khách sạn cao cấp tại xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân 11/07/2019
1114/SVHTTDL-NVDL Vv tham gia ý kiến dự thảo Đề án “Phát triển cảng thủy nội địa phục vụ phát triển du lịch.” 11/07/2019
1113/SVHTTDL-VP Vv cử bổ sung cán bộ tham gia dự tuyển lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2019 11/07/2019
1111/SVHTTDL-VP V/v xin ý kiến phân bổ kế hoạch vốn dự phòng trung hạn 2016-2020 nguồn NSTW thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 11/06/2019
1099/SVHTTDL-DSVH V/v tham mưu tham dự "Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam lần thứ II-2019" của Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam 11/05/2019
1098/SVHTTDL-DSVH Vv thẩm định hồ sơ di tích Lê Đăng Ái, xã Đức Nhân 11/05/2019
1095/SVHTTDL-NVVH V/v góp ý dự thảo Đề án xã hội hóa có hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách BTXH 11/04/2019
1093/SVHTTDL-NSVH V/v góp ý thẩm định Đề án xây dựng huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn huyện NTM giai đoạn 2019-2021 11/04/2019
1088/SVHTTDL-NVDL V/v đón Đoàn công tác của Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đến làm việc tại Hà Tĩnh. 11/01/2019
1087/SVHTTDL-VP Về việc tham gia đoàn khảo sát nghiên cứu các tua tuyến du lịch 11/01/2019
1086/SVHTTDL-VP V/v đăng ký nhu cầu đào tạo trung cấp lý luận chính trị và bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính năm 2020 11/01/2019
1084/SVHTTDL-DSVH V/v tôn tạo Đền thờ Vua Hàm Nghi, và Chỉ huy Sở Tiền phương Đoàn 559, huyện Hương Khê 11/01/2019
1082/SVHTTDL-VP V/v giới thiệu nhân sự tham gia Hội Khuyến học tỉnh Hà Tĩnh 10/31/2019
1080/SVHTTDL-VP V/v xác nhận công chức đang trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đang thực hiện việc xem xét kỷ luật cử đi thi nâng ngạch 10/31/2019
1073/SVHTTDL-NVDL V/v dự kiến phân bổ kinh phí thực hiện Chính sách khuyến khích phát triển du lịch, đợt 4 năm 2019 10/30/2019
1070/SVHTTDL-NSVH V/v ý kiến thẩm tra Đề án đề nghị công nhận Thị xã Kỳ Anh là đô thị loại III 10/30/2019
1068/SVHTTDL-VP V/v góp ý Dự thảo Nghị định Chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công. 10/30/2019
1065/SVHTTDL-NSVH V/v góp ý dự thảo Đề án “Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” 10/29/2019
1062/SVHTTDL-VP V/v cử bổ sung cán bộ tham gia dự tuyển lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2019 10/29/2019
1060/SVHTTDL-NSVH Vv góp ý đề án huyện nông thôn mới Hương Sơn 10/29/2019
1058/SVHTTDL-NSVH V/v đề nghị điều chuyển nguồn kinh phí thực hiện Đề án Thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từ xã Kỳ Hợp sang xã Kỳ Sơn 10/28/2019
1057/SVHTTDL-VP Về việc đề xuất nội dung đưa vào chương trình trọng tâm của BTV TU năm 2020 10/28/2019
1055/SVHTTDL-NVDL Vv triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 10/28/2019
1053/SVHTTDL-VP V/v góp ý dự thảo Triển khai thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ 10/28/2019
1052/SVHTTDL-VP V/v góp ý Dự thảo Quyết định quy định về hình thức giao quản lý và khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung 10/25/2019
1040/SVHTTDL-DSVH V/v đề xuất đặt hiện vật máy bay tại Bến thuyền du lịch của Công ty Cổ phần hợp tác Đầu tư Việt Trung. 10/24/2019
Trang 1 / 40Trang đầu   < Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Trang cuối