Văn bản QPPL

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
10/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật 10/10/2019
09/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 09/09/2019
08/2019/TT-BVHTTDL Quy định quy trình giám định tư pháp đối với sản phẩm văn hóa 09/03/2019
07/2019/TT-BVHTTDL Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 08/30/2019
04/2019/TT-BVHTTDL Thông tư Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm 07/17/2019
153/2019/NQ-HĐND Quy định chế độ, chính sách đối với huấn luận viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Hà Tĩnh 07/15/2019
154/2019/NQ-HĐND Về phát triển bóng đá Hà Tĩnh đến năm 2030 07/15/2019
02/TT-BVHTTDL Quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan 07/05/2019
03/2019/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật 07/05/2019
54/2019/NÐ-CP Nghị định Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 06/19/2019
48/2019/NÐ-CP Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước 06/05/2019
1994/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng của quản lý của Bộ VHTTDL. 06/05/2019
46/2019/NÐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao 05/27/2019
45/2019/NÐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 05/21/2019
23/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 05/07/2019
36/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao 04/29/2019
20/2019/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 04/19/2019
18/2019/QĐ-UBND Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 04/05/2019
17/2019/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/04/2019
1162/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/25/2019
991/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng của Bộ VHTTDL 03/19/2019
356/QÐ-CTN Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân" 03/08/2019
355/QÐ-CTN Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" 03/08/2019
629/QĐ-BVHTTDL QĐ vv công bố thủ tục hành chính được sửa đồi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 02/25/2019
627/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 02/25/2019
Trang 1 / 8Trang đầu   < Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  Next   Trang cuối