Văn bản QPPL

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
04/2019/TT-BVHTTDL Thông tư Ban hành Danh mục hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện, Danh mục hoạt động thể thao mạo hiểm 07/17/2019
03/2019/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định quy trình giám định tư pháp đối với di vật, cổ vật 07/05/2019
54/2019/NÐ-CP Nghị định Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 06/19/2019
48/2019/NÐ-CP Nghị định quy định về quản lý hoạt động của phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước 06/05/2019
1994/QĐ-BVHTTDL về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục, thể thao thuộc phạm vi chức năng của quản lý của Bộ VHTTDL. 06/05/2019
46/2019/NÐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao 05/27/2019
45/2019/NÐ-CP Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch 05/21/2019
23/2019/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành quy chế về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 05/07/2019
36/2019/NĐ-CP Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao 04/29/2019
20/2019/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 04/19/2019
18/2019/QĐ-UBND Quy định thang điểm xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 04/05/2019
17/2019/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 04/04/2019
1162/QÐ-BVHTTDL Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 03/25/2019
991/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới được ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc phạm vi chức năng của Bộ VHTTDL 03/19/2019
356/QÐ-CTN Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân nhân dân" 03/08/2019
355/QÐ-CTN Phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Nghệ nhân ưu tú" 03/08/2019
629/QĐ-BVHTTDL QĐ vv công bố thủ tục hành chính được sửa đồi bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 02/25/2019
627/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực mỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 02/25/2019
628/QĐ-BVHTTDL Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTTDL 02/25/2019
608/VBHN-BVHTTDL Nghị định Về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước”về văn học, nghệ thuật 02/21/2019
607/VBHN-BVHTTDL Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” 02/21/2019
606/VBHN-BVHTTDL Nghị định Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể 02/21/2019
605/VBHN-BVHTTDL Nghị định Quy định Về hoạt động mỹ thuật 02/21/2019
603/VBHN-BVHTTDL Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo 02/21/2019
01/2019/TT-BVHTTDL Thông tư Quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng 01/17/2019
Trang 1 / 7Trang đầu   < Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  Next   Trang cuối