Văn bản chỉ đạo

Từ khóa:
Loại văn bản:
Lĩnh vực văn bản:
Cơ quan ban hành:
Tìm kiếm...
DANH SÁCH VĂN BẢN
Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Dowload
1202/SVHTTDL-QLDL Vv xin ý kiến đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái vườn đồi Hoàng Nhật tại xã Nam Hương, huyện Thạch Hà. 12/02/2019
1201/SVHTTDL-QLDL Vv thẩm định hồ sơ đề xuất dự án Khu tập golf, sinh thái trải nghiệp và thương mại dịch vụ Phú Gia tại xã Thạch Long, huyện Thạch Hà. 12/02/2019
1195/SVHTTDL-VP Về việc cho ý kiến đối với góp ý báo cáo Bảo vệ môi trường 11/29/2019
1191/SVHTTDL-DSVH V/v thẩm định Đề cương nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Tĩnh 11/27/2019
1190/SVHTTDL-VP Về việc triển khai thực hiện Quy trình và Danh mục Thủ tục hành chính 11/27/2019
1187/SVHTTDL-QLVH V/v tuyên truyền 90 năm ngày thành Đảng Cộng sản Việt Nam. 11/27/2019
1186/SVHTTDL-VP Về việc cho ý kiến đối với Đề án cập nhật chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 11/27/2019
1185/SVHTTDL-VP V/v cử cán bộ tham gia tập huấn và tiếp nhận ứng dụng phần mềm CSDL thông tin KTXH tỉnh Hà Tĩnh 11/27/2019
1183/SVHTTDL-DSVH V/v đề nghị thẩm định Báo cáo KT-KT công trình Cổng vào Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 11/26/2019
1179/SVHTTDL-QLDL V/v ý kiến về Dự thảo Đề án quản lý, khai thác và phát triển Khu du lịch chùa Hương Tích 11/25/2019
1177/SVHTTDL-NSVH V/v cho ý kiến đối với danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2020 11/22/2019
1176/SVHTTDL-NSVH V/v góp ý dự thảo Đề án xã hội hóa có hỗ trợ một phần từ ngân sách nhà nước để hỗ trợ đối tượng hộ nghèo thuộc chính sách BTXH (lân 2) 11/22/2019
1175/SVHTTDL-DSVH V/v xây dựng điểm chứng tích lịch sử tại xã Kỳ Ninh thị xã Kỳ Anh 11/22/2019
1173/SVHTTDL-NSVH V/v góp ý Chương trình phát triển đô thị Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn đến năm 2030 11/22/2019
1171/SVHTTDL-QLVH V/v cung cấp thông tin để hoàn thiện dự thảo Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2035” 11/22/2019
1170/SVHTTDL-NSVH V/v bổ cứu thực hiện tiêu chí Văn hóa (5.2) trong Bộ tiêu chí huyện nông thôn mới 11/21/2019
1167/SVHTTDL-NVTT Về việc xin đăng cai giải thể thao 2020 11/20/2019
1159/SVHTTDL-QLVH Vv tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào đón năm mới 2020 tại Quảng trường thành phố Hà Tĩnh 11/19/2019
1157/SVHTTDL-DSVH V/v kiểm tra công tác quản lý di tích tại huyện Nghi Xuân 11/18/2019
1157/SVHTTDL-DSVH V/v kiểm tra công tác quản lý di tích tại huyện Nghi Xuân 11/18/2019
Trang 1 / 73Trang đầu   < Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Trang cuối