I. BAN GIÁM ĐỐC

1. Đồng chí Bùi Xuân Thập, Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Giám đốc Sở

-  ​Điện thoại : (0239) 6.258.668.  

-  ​Email : buixuanthap.svh@hatinh.gov.vn

2. Đồng chí Lê Thị Loan - Phó Giám đốc Sở

-  ​Điện thoại : 02396.258.631

-  ​Email :lethiloan.svh@hatinh.gov.vn.   

3. Đồng chí Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở

-  ​Điện thoại : 02396.258.621

4. Đồng chí Lê Trần Sáng - Phó Giám đốc Sở

-  ​Điện thoại : 02396.258.630

-  ​Email : letransang.svh@hatinh.gov.vn    

II. PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng

- Ông Lê Thanh Hải,  Chánh Văn phòng.

Điện thoai: 0239.6258.623    Email: lethanhhai.svh@hatinh.gov.vn

- Ông Võ Phúc Hà, Phó Chánh Văn phòng.

Điện thoai: 0239.6258.623    Email: vophucha.svh@hatinh.gov.vn

- Bà Nguyễn Thị Ái Vân, Phó Chánh Văn phòng

Điện thoai: 0239.6258.623    Email: nguyenaivan.svh@hatinh.gov.vn

- Bà Hoàng Ngọc Thạch, Phó Trưởng phòng

  Điện thoai: 0239.6258.634    Email: hoangngocthach.svh@hatinh.gov.vn

2. Thanh tra

- Ông Võ Mạnh Chiến, Chánh Thanh tra.

Điện thoai: 0239.6258.637   Email: vomanhchien.svh@hatinh.gov.vn

- Ông Phan Thanh Ngọc, Phó Chánh Thanh tra

Điện thoai: 0239.6258.638    Email: phanthanhngoc.svh@hatinh.gov.vn

3. Phòng Quản lý Văn hóa

- Ông Nguyễn Tùng Lĩnh

Điện thoai: 0239.6258.624    Email: nguyentunglinh.svh@hatinh.gov.vn

4. Phòng Nghiệp vụ Thể thao

- Ông Lê Thủy Nguyên, Trưởng phòng.

Điện thoai: 0239.6258.641   Email: lethuynguyen.svh@hatinh.gov.vn

- Ông Đào Việt Hùng, Phó Trưởng phòng.

Điện thoai: 0239.6258.640    Email: daoviethung.svh@hatinh.gov.vn

- Ông Nguyễn Phong Vũ, Phó Trưởng phòng.

Điện thoai: 0239.6258.640    Email: nguyenphongvu.svh@hatinh.gov.vn

5. Phòng Quản lý Du lịch

- Bà Võ Thị Thu Hiền, Trưởng phòng.

  Điện thoai: 0239.6258.645    Email: vothithuhien.svh@hatinh.gov.vn

- Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng phòng.

Điện thoai: 0239.6258.625   Email: nguyentuananh.svh@hatinh.gov.vn

6. Phòng Quản lý di sản

- Ông Nguyễn Tùng Lĩnh, Trưởng phòng.

Điện thoai: 0239.6258.624    Email: nguyentunglinh.svh@hatinh.gov.vn

- Ông Võ Đình Thi, Phó Trưởng phòng.

Điện thoai: 0239.6258.624;    Email: vodinhthi.svh@hatinh.gov.vn

7. Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình

- Bà Nguyễn Thị Hệ, Trưởng phòng.

  Điện thoai: 0239.6258.632    Email: nguyenthihe.svh@hatinh.gov.vn

- Ông Trần Viết Hiệu, Phó Trưởng phòng.

Điện thoai: 0239.6258.644   Email: tranviethieu.svh@hatinh.gov.vn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
  Bản đồ hành chính
  THống kê truy cập
  Thống kê: 412.103
  Trong năm: 308.722
  Trong tháng: 61.187
  Trong tuần: 10.582
  Trong ngày: 312
  Online: 38