CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Giám đốc và không có quá 04 Phó giám đốc;

b) Giám đốc là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở;

c) Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở, chiu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một phó Giám đốc Sở được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do chủ tich UBND tỉnh quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành và theo các quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Giám đốc và phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Các tổ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

- Phòng Quản lý Văn hóa;

- Phòng Quản lý Di sản Văn hóa;

- Phòng Nghiệp vụ Thể thao;

- Phòng Nếp sống Văn hóa và Gia đình;

- Phòng Quản lý Du lịch

3. Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao; 

- Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh;

- Trung tâm Quảng bá Xúc tiến Văn hóa, Du lịch;

- Bảo tàng tỉnh;

- Thư viện tỉnh;

- Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh;

- Ban QLDT Nguyễn Du;

- Ban QLDT Trần Phú;

- Ban QLDT Hà Huy Tập ;


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục
  Bản đồ hành chính
  THống kê truy cập
  Thống kê: 412.100
  Trong năm: 308.719
  Trong tháng: 61.187
  Trong tuần: 10.582
  Trong ngày: 309
  Online: 36