Chiều ngày 24/3/2023, Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức Thọ, UBND xã Liên Minh tổ chức ra mắt câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”, câu lạc bộ “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” và câu lạc bộ “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu” tại thôn Thọ Tường (xã Liên Minh).

Theo đó, câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình” có 28 hộ gia đình; câu lạc bộ “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình có 100 hộ gia đình tham gia; câu lạc “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu” có 20 hộ gia đình tham gia. Đây là những hộ gia đình gương mẫu, luôn thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.​

Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình” nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình của thôn Liên Minh, tạo chuyển biến về nhận thức, hành động trong phòng, chống bạo lực để từng bước ngăn chặn bạo lực gia đình xảy ra trong thôn, kịp thời hỗ trợ người bị bạo lực gia đình (nếu có). Câu lạc bộ “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” nhằm nâng cao nhận thức về xây dựng, giữ gìn hạnh phúc bền vững của mỗi gia đình, khơi gợi tình yêu thương, chia sẻ trách nhiệm giữa các thành viên gia đình trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Câu lạc bộ “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu” có nếp sống văn hoá, ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có kiến thức, có sức khoẻ, nhằm tạo điều kiện cho hội viên, phụ nữ và các thành viên trong gia đình trao đổi, chia sẻ các kiến thức về phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”, câu lạc bộ “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” và câu lạc bộ “Gia đình 5 có – nông thôn mới kiểu mẫu” còn là nơi gặp gỡ giao lưu học hỏi tạo sự đoàn kết, gắn bó giúp đỡ nhau cùng tiến bộ giữa các thành viên, đồng thời, giúp các thành viên tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương.

Được biết, trong năm 2023, huyện Đức Thọ sẽ chọn 2 địa phương là xã Liên Minh và xã Lâm Trung Thủy để xây dựng các mô hình điểm về gia đình.

Nguyễn Nga


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
  THống kê truy cập
  Thống kê: 412.065
  Trong năm: 308.684
  Trong tháng: 61.187
  Trong tuần: 10.582
  Trong ngày: 274
  Online: 48